English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Rezultati Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017.

28. prosinca 2016.

Na temelju provedenoga javnoga Natječaja za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017. (Klasa: 604-01/16-01/00018, Urbroj: 533-20-16-0001 od 14. listopada 2016. godine) i Dopune Natječaja objavljenog 14. listopada 2016. godine za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017. (Klasa: 604-01/16-01/00018, Urbroj: 533-20-16-0002, objavljene 6. studenog 2016. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 5.342 nove stipendije redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija.

Na Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. studenti su se prijavljivali elektroničkim obrascem te je u sustavu (http://app.mzos.hr/drzavnestipendije) završeno u kategoriji D1 i E 11.399 prijava, u kategoriji P - 4 prijave, a bez obrasca poslane su 72 prijave.

Kategorija stipendije

 Broj završenih prijava

D-1

463

E

10.936

P

4

Bez obrazaca

72

Ukupno

11.475


Rang-liste

Na temelju provedenoga javnoga natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija utvrdilo je rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017.:

Rang-lista studenata za D-1 kategoriju

  • 17 stipendija - redoviti studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata s prebivalištem u RH za E kategoriju

  • 4.809 stipendija - redoviti studenti slabijega socijalno-ekonomskoga statusa.

    Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 1.500 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 1.036,00 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

  • 513 stipendija - redoviti studenti slabijega socijalno-ekonomskoga statusa.

    Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 1.500 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 1.036,00 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata za P kategoriju

  • 3 stipendije - studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Nepravilne, nepravodobne ili nepotpune prijave

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Obavještavamo studente da uz pomoć web pregleda i tražilice po imenu i prezimenu odnosno OIB-u mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi za E kategoriju.

WEB PREGLED (LINK)

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2016./2017. da u roku od tri (3) tjedna od dana objave u Sustavu državnih stipendija (http://app.mzos.hr/drzavnestipendije), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu ispravan IBAN žiro računa i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Studenti koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju u Sustavu državnih stipendija (http://app.mzos.hr/drzavnestipendije) klikom na gumb Info uz svoju prijavu imaju uvid u detaljan izračun bodova za E kategoriju i razlog neostvarivanja prava na stipendiju.

U Sustav državnih stipendija (https://app.mzos.hr/drzavnestipendije) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, uz pomoć svojih AAI korisničkih računa, koristeći opciju Prijava.

Od 58 aktivnih („starih“) korisnika državne stipendije, tri (3) studenta poslalo je prijavu za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2016./2017., a dva (2) studenata ostvarila su uvjete za dodjelu državne stipendije u E kategoriji. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2016./2017. u mjesečnome iznosu od 1.200,00 kuna, a aktivni su korisnici državne stipendije otprije, bit će automatski deaktivirani u bazi aktivnih „starih“ korisnika državne stipendije. Takvim studentima bit će prilikom prve isplate državne stipendije prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 90/16, u daljnjem tekstu: Pravilnik) ukupan iznos umanjen samo za onaj dio koji se isplatio za razdoblje od mjeseca listopada 2016. godine do isplate novih stipendija.

Postupak obrade prijava

Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija održalo je šest sjednica. Prva sjednica je održana 13. listopada 2016. godine prije objave javnoga natječaja, a tijekom zaprimanja i obrade prijava održano je još pet sjednica.

Određeni broj prijava u D-1, E i P kategoriji nije prihvaćen zbog neispunjavanja općih i posebnih uvjeta Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 90/16), kao i Natječaja (prijava je mogla biti neprihvaćena zbog jednog ili više razloga):

 

Razlozi za neprihvaćanje prijave

 Broj

01

P kategorija – neodgovarajuća razina upisanoga studija

1

02

student je stekao manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj ak. god. ili manje od 40 ECTS bodova prosječno po godini studija

25

03

nisu priložene/priznate potvrde o prihodima za članove obitelji 

35

04

za članove obitelji koji nemaju OIB nije priložena/priznata izjava da nemaju OIB

15

05

nisu priložene/priznate potvrde o dokazu statusa za D1 kategoriju

305*

06

obrazac označen kao nepravodobna prijava

7

07

obrazac označen kao radna verzija

17

08

prijava bez obrasca

45

09

student odustao od prijave

2

10

D-1 kategorija - mjesečni prihod po članu obitelji prelazi 60% proračunske osnovice (1.995,60 kn)

74

11

E kategorija -  mjesečni prihod po članu obitelji  prelazi 65% proračunske osnovice (2.161,90 kn)

777

12

Studenti koji su prijavili samo sebe ili braću i sestre kao jedine članove obitelji 

142

13

Prijave s nepotpunom dokumentacijom

37

* Napominjemo da se za D-1 kategoriju članci navedenoga zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskoga rata, ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata, djecu poginulih branitelja iz Domovinskoga rata koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji te pravo na stipendiju mogu ostvariti prijavom na Natječaj za dodjeljivanje stipendija Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja.

Određenom broju prijava zbog nepotpune dokumentacije nisu priznati dodatni bodovi po posebnim uvjetima:

Razlog zbog kojeg nisu priznati dodatni bodovi po određenome kriteriju

 broj

nije priložen/priznat rodni list djeteta

1

nije priložen/priznat dokaz da je roditelj umro, nestao ili nepoznat ili da je student bez odgovarajuće roditeljske skrbi

13

nije priložen/priznat dokaz da je brat ili sestra s teškoćama u razvoju

0

nije priložen/priznat dokaz da je obitelj korisnik stalne pomoći za uzdržavanje

56

nije priložen/priznat dokaz da je jedan ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%

8

nije priložen/priznat dokaz o braći i sestrama u redovitom školovanju izvan RH

8

brat ili sestra nisu evidentirani u e-Matici ili Informacijskome sustavu studentskih prava

256

 

Prigovori

Studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor Ministarstvu u roku od osam (8) dana od dana nakon objavljivanja rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Prigovori na rezultate provedenoga javnoga Natječaja za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017. (Klasa: 604-01/16-01/00018, Urbroj: 533-20-16-0001 od 14. listopada 2016. godine) i Dopune Natječaja objavljenog 14. listopada 2016. godine za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017. (Klasa: 604-01/16-01/00018, Urbroj: 533-20-16-0002, objavljene 6. studenog 2016. godine), mogu se slati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

s naznakom:

„Prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017.“.

Prigovori se podnose zaključno do 7. siječnja 2017. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga.

Dokumenti