English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Obavijest o provedbi programa „Umjetnost i kultura za mlade“

Rok: 28. veljače 2017.

Ministarstvo kulture objavilo je 12. prosinca 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“. Riječ je o programu koji Ministarstvo kulture provodi u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ i koji je usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnome životu zajednice. Stoga je za financiranje prihvatljiva priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnome položaju te priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Udio financiranja po pojedinome projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskoga socijalnog fonda (ESF-a), dok će obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo kulture iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture zaključili su Sporazum o suradnji na provedbi programa „Umjetnost i kultura za mlade“ u srednjim školama. Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva srednjoškolske ustanove na suradnju s potencijalnim prijaviteljima tijekom pripreme i provedbe umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade.

Sva natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1282
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/umjetnost-i-kultura-za-mlade/