English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

 

Velika važnost i utjecaj sportskih aktivnosti na svakidašnji život čine sport nedvojbeno društvenim, ali i ekonomskim fenomenom koji osim što fizičkom aktivnošću pogoduje zdravlju, odražava vrijednosti poput timskog duha, solidarnosti i tolerancije te tako osnažuje društvenu koheziju i ljudski kapital.

Sport se temelji na načelu dragovoljnosti i mora biti jednako dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje.

Djelatnost sporta u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) koji je stupio na snagu 6. srpnja 2006. godine. Na djelatnost sporta na odgovarajući način primjenjuju se i drugi zakoni, osobito oni koji uređuju pitanja udruživanja građana, djelatnosti školstva i gospodarstva te propisi iz sustava državne uprave, graditeljstva, financija i zdravstva.

Zakonom o sportu definirani su sljedeći dijelovi suvremenog sporta: sustav sporta, osobe u sustavu sporta, sportske djelatnosti, stručni poslovi u sportu, statusna pitanja sportaša, pitanja sportskih klubova, sport osoba s invaliditetom, sport djece i mladeži, zdravstvena zaštita sportaša, sportske građevine, javne potrebe u sportu, financiranje sporta, državne nagrade u sportu i drugo.

 

Obavijest o ustrojstvu Središnjega državnog ureda za šport

20. listopada 2016.

Dana 14. listopada 2016. Hrvatski sabor donio je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, br. 93/2016) kojim se ustrojava Središnji državni ured za šport.

Od dana 24. ožujka 2017. godine sve sadržaje vezane uz djelatnost Središnjeg državnog ureda za šport možete pratiti na http://sdus.hr/


Dokumenti
Izdvajamo
Aktualno