English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Odluka o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

26. srpnja 2016.

KLASA: 112-01/16-01/00120
URBROJ: 533-27-16-0007

Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi sljedeću

ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

I.

Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/16-01/00120, URBROJ: 533-27-16-0001) od 8. travnja 2016. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i web stranici Ministarstva uprave od 20. travnja 2016. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 77, od 21. travnja 2016. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na radno mjesto:

  1. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ica, u Odjelu za tehnologijski razvoj i inovacije, u Službi za razvoj znanstvene i inovacijske politike, u Sektoru za razvoj znanosti i tehnologije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta.

II.

Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.

III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


M I N I S T A R

Predrag Šustar

Dokumenti