English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja

20. travnja 2016.

Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 1/15) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi sljedeću


ODLUKU
o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja


I.

Djelomično se obustavlja provedba postupka Javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 125/15, od 18. studenoga 2015. godine, te na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i web stranici Ministarstva uprave, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na sljedeće radno mjesto:

  • 4. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca, u Odjelu za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja, u Službi za poslovanje visokih učilišta, u Sektoru za poslovanje visokih učilišta i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

II.

Postupak provedbe Javnog natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer kandidati nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i web stranici Ministarstva uprave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


M I N I S T A R
Predrag Šustar

Dokumenti