English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Odluka o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja

22. ožujka 2016.

Na temelju članka 50. b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (NN, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 1/15) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN, broj 74/10, 142/11 i 53/12), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi sljedeću


ODLUKU
o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja


I.

Obustavlja se provedba postupka Javnog natječaja, objavljenog u NN, broj 133/15, od 9. prosinca 2015. godine, te na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i web stranici Ministarstva uprave, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na sljedeće radno mjesto:

1. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca,
u Odjelu za provedbu projekata Europske unije,
u Službi za programe i projekte Europske unije,
u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije,
u Upravi za znanost i tehnologiju,
2 izvršitelj/ice, na neodređeno vrijeme.

II.

Postupak provedbe Javnog natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer kandidati nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i web stranici Ministarstva uprave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

MINISTAR

Predrag Šustar

Dokumenti