English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Rezultati testiranja po raspisanom Javnom natječaju za prijam u državnu službu, objavljenom u Narodnim novinama, broj 133/15, od 9. prosinca 2015. godine

28. siječnja 2016.

Testiranje je održano 28. siječnja 2016. godine za:

  1. radno mjesto VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA
    Odjel za provedbu projekata Europske unije,
    Služba za programe i projekte Europske unije,
    Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije,
    Uprava za znanost i tehnologiju

Dokumenti