English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Odluka o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

23. studenoga 2015.

Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 1/15), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi sljedeću

ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

I.

Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/15-01/01211, URBROJ: 533-27-15-0001) od 21. rujna 2015. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i web stranici Ministarstva uprave od 24. rujna 2015. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 184, od 25. rujna 2015. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na radno mjesto:

5. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca,
u Odjelu za praćenje i financiranje projekata Europske unije,
u Službi za programe i projekte Europske unije,
u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije,
u Upravi za znanost i tehnologiju,
1 izvršitelj, na određeno vrijeme,
do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta,

6. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca,
u Odjelu za ugovaranje,
u Službi za programe i projekte Europske unije,
u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije,
u Upravi za znanost i tehnologiju,
1 izvršitelj, na određeno vrijeme,
do povratka službenika s mirovanja prava i obveza iz radnog odnosa,

7. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca,
u Odjelu za ugovaranje u Službi za programe i projekte Europske unije,
u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije,
u Upravi za znanost i tehnologiju,
1 izvršitelj, na određeno vrijeme,
do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta.

II.

Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.

III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


M I N I S T A R

prof. dr. sc. Vedran Mornar

Dokumenti