English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Državne nagrade za znanost za 2013.

I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

- u području prirodnih znanosti:
akademik Nikola Kallay,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu,

- u području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. Tomislav Kelemen u mirovini,
Končar - Institut za elektrotehniku d.d u Zagrebu

- u području biomedicinskih znanosti:
 prof. dr. sc. Ivan Sabolić,
znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

- u području biotehničkih znanosti:
dr. sc. Marija Vratarić u mirovini,
znanstvena savjetnica Poljoprivrednog instituta u Osijeku

- u području društvenih znanosti:
akademik Ivan Cifrić,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- u području humanističkih znanosti:
akademkinja Dunja Fališevac,
redovita profesorica Filozofskoga fakulteta Odsjeka za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

- u području prirodnih znanosti:
1. prof. dr. sc. Jakov Dulčić,
znanstveni savjetnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu
2. dr. sc. Marko Kralj,
viši znanstveni suradnik Instituta za fiziku u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Ivica Puljak,
redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

- u području tehničkih znanosti:
1. prof.  dr.  sc. Lidija Ćurković,
redovita profesorica Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

- u području biomedicinskih znanosti:
1. prof. dr. sc. Iva Dekaris,
izvanredna profesorica Klinike za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost
2. prof. dr. sc. Gordan Lauc,
redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Janoš Terzić,
redoviti profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu

- u području biotehničkih znanosti:
1. prof. dr. sc. Ino Čurik,
redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2. akademkinja Vlasta Piližota,
redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku
3. dr. sc. Siniša Srečec,
znanstveni savjetnik, profesor Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima

u području društvenih znanosti:
1. dr. sc. Danijela Dolenec
docentica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

- u području humanističkih znanosti:
1. dr. sc. Nada Grujić u mirovini,
redovita profesorica Filozofskoga fakulteta Odsjeka za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
2. skupina znanstvenica: dr. sc. Darija Gabrić-Bagarić, dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Ivana Lovrić Jović i dr. sc. Sanja Perić Gavrančić,
iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
3. dr. sc. Ivan Marković,
docent Filozofskog fakulteta Odsjeka za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu

III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

- u području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić,
izvanredna profesorica na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci

- u području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. Nevenka Ožanić,
redovita profesorica Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

- u području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. Marijan Grubešić,
redoviti profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- u području društvenih znanosti:
skupina predloženika: dr. sc. Petra Anić, dr. sc. Asmir Gračanin, prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević, Ines Jakovčić univ. spec., dr. sc. Jasminka Juretić, prof. dr. sc. Nada Krapić, Irena Miletić, dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, dr. sc. Barbara Rončević-Zubković, prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, prof. dr. sc. Zoran Sušanj, prof. dr. sc. Vladimir Takšić, prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, Nena Vukelić mag. psi., prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević,
Filozofskog fakulteta Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Rijeci

- u području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina,
redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Odsjeka za povijest Sveučilišta u Zagrebu

IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:

- u području prirodnih znanosti:
dr. sc. Ivan Güttler,
znanstveni novak Državnog hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu

- u području tehničkih znanosti:
dr. sc. Hrvoje Pandžić
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

- u području biomedicinskih znanosti:
Matea Nikolac Perković, dipl. ing.,
znanstvena novakinja Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

- u području biotehničkih znanosti:
Ana Belščak-Cvitanović, dipl. ing.,
znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- u području društvenih znanosti:
dr. sc. Petar Sorić,
znanstveni novak Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ukupno je dodijeljeno 30 državnih nagrada za znanost za 2013. godinu.

Dokumenti