English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi - FINNO

31. svibnja 2012.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sudjeluje u projektu pod nazivom "Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi - FINNO". Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO zadužen je za operativnu provedbu projekta u Hrvatskoj.

Projekt je odobren unutar programa Jugoistočna Europa (SEE) i mjere Podrška inovacijama i poduzetništvu s ciljem unapređenja javnih politika za potporu inovacijama.

Provedba projekta započela je u ožujku 2011. godine, a predviđeno je da će trajati do kolovoza 2014. Ukupni proračun projekta iznosi 1,527,500.00 €, a iznos dodijeljen za aktivnosti hrvatskog partnera je 96.000 €.

Glavni partner na projektu je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije TIA, a ukupno je uključeno 16 partnera.

Cilj projekta

Cilj projekta FINNO je doprinijeti većoj učinkovitosti mjera javnih politika koje se odnose na tehnološki razvoj te podršku malom i srednjem gospodarstvu, kroz pružanje mogućnosti usporedbe inovacijskog kapaciteta zemalja Jugoistočne Europe.

Aktivnosti

Aktivnosti projekta uključuju kreiranje specifičnog alata za mapiranje postojećih mjera za potporu inovacijama, identifikaciju nedostataka, te međusobnu usporedbu nacionalnih mjera zemalja u regiji. Na temelju analize inovacijskog sustava u svakoj zemlji te komparativne analize na nivou regije, izradit će se zajednička metodologija TIAS (Technology Innovation Assessment Scoreboard). Osim navedenog alata TIAS, u okviru projekta kreirat će se i metodologija procjene inovativnosti te učinaka uvođenja inovacija u poslovanje u samim tvrtkama, korisnicima potpornih mjera pomoću pilot mrežne aplikacije za samo-procjenu SAT (Self-Assessment Tool).

Paralelnom usporedbom rezultata analize javnih mjera i politika za potporu inovacijama te s druge strane kroz povratne informacije korisnika ili potencijalnih korisnika tih mjera detektirat će se eventualni nedostaci, te razraditi prijedlozi novih ili preporuke za poboljšanje postojećih mjera.

Rezultati projekta pružit će pregled uloženih napora zemlja Jugoistočne Europe u izgradnju vlastitih inovacijskih sustava, te omogućiti usporedbu sa zemljama u okruženju prema unificiranoj metodologiji. Na taj način stvorit će se i kvalitetan temelj za buduće usporedbe s ostalim regijama u Europi.

U sklopu projekta osnovat će se i posebno tijelo - FINNO Odbor, svojevrsna komunikacijska platforma koje će se brinuti za suradnju s tijelima državne uprave zaduženim za donošenje programa potpore kako bi se osigurala integracija preporuka proizašlih iz projekta u buduće planiranje mjera i mehanizama za poticanje inovacija. Navedeni Odbor bit će zadužen za zagovaranje uključivanja preporuka u relevantan policy okvir i nove programe potpora u svakoj od zemalja uključenih u projekt, te za osiguranje održivosti rezultata projekta, te će i po završetku projekta nastaviti promicati koncept upravljanja inovacijama na makro razini temeljen na praćenju i mjerenju učinaka mjera, te pravovremenom i adekvatnom primjenom ustanovljenih preporuka za poboljšanje u skladu s tehnološkim i gospodarskim trendovima te potrebama poduzeća.

Više informacija o projektu moguće je pronaći na stranicama FINNO projekta, te na stranicama Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske.