English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Zahtjev za iskazivanjem interesa za individualne savjetničke usluge u funkciji Stručnjak za financije u Jedinici za provedbu projekta

Rok: 30. travnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Predujam za pripremu projekta Drugi projekt tehnologijskog razvoja
P4640-HR

objavljuje
Zahtjev za iskazivanjem interesa
za individualne savjetničke usluge u funkciji

Stručnjak za financije u Jedinici za provedbu projekta

 

  1. Vlada Republike Hrvatske koristi sredstva Svjetske banke (SB) za Predujam za pripremu projekta Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II). Kroz Predujam i STP II, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) ima za cilj da: (i) unaprijedi kapacitet hrvatskih institucija koje se bave istraživanjem i razvojem radi provedbe strategije Europa 2020 u svezi povećanja investicija u istraživanju i razvoju putem učinkovitog povlačenja sredstava iz EU fondova, i (ii) razvoj niza razvojno-istraživačkih projekta iz javnog i privatnog sektora, uključujući i istraživačke grupe, koje se mogu kvalificirati za financiranje kroz EU strukturne fondove. U okviru provedbe Predujma, MZOS predviđa angažirati konzultanta u svrhu stručnjaka za financije u Jedinici za provedbu projekta.

  2. Konzultantske usluge stručnjaka za financije sadržavaju: vođenje financijske evidencije;  održavanje FM sustava; priprema financijskih planova i preraspodjela; priprema financijskih i operativnih izvješća te izvješća o izvršenju poslova uključujući Izvješća o financijskom upravljanju; priprema dokumenata za plaćanje i pripadajućih aktivnosti koje se financiraju iz projekta uključujući prikupljanje relevantnih podataka, provjera točnosti, prikupljanje potpisa, podnošenje dokumenata vezano uz plaćanja te praćenje istih po potrebi; koordinacija aktivnosti revizije; sudjelovanje u pripremi projekta STP II i svih aktivnosti vezanih uz pripremu radi učinkovitog povlačenja sredstava iz EU fondova; sudjelovanje u tehničkim i komunikacijskim aktivnostima; sudjelovanje na sjednicama Povjerenstva za upravljanje STP II i davanje podrške njegovim aktivnostima; sudjelovanje u pripremi projektne dokumentacije; davanje potpune podrške stručnjaku za nabavu te je potrebno biti potpuno upoznat i sudjelovati/doprinijeti u svim područjima, uključujući pripremu opisa poslova, proces odabira i ocjenjivanja, ugovaranja, te nadzora i praćenje svih ugovora, kao i dobivanje svih potrebnih suglasnosti unutar MZOS-a i SB; pružanje podrške korisnicima projekta u pitanjima financijskog upravljanja, nabavi, izvještavanju i poslovnom planiranju; praćenje različitih projektnih aktivnosti s korisnicima projekta, MZOS-om, SB-om i drugima. Predviđeno trajanje aktivnosti je za vrijeme provedbe Predujma, do 31. kolovoza 2012, s mogućnosti za daljnjim produženjem tijekom provedbe STP II, ovisno o zadovoljavajućem učinku savjetnika te poslovnim potrebama MZOS-a.

  3. Poželjni kandidati moraju imati slijedeće kvalifikacije: sveučilišni preddiplomski studij ekonomske struke; najmanje 3 godine radnog iskustva u računovodstvu i financijskom upravljanju; odlično poznavanje računovodstva i financija; odlične komunikacijske i koordinacijske sposobnosti kao i uredske vještine; razumijevanje upravljanja projektima SB te poznavanje financijskog upravljanja i postupaka nabave po procedurama SB je prednost; poznavanje administrativnih i računovodstvenih procedura RH; dobro razumijevanje poslovnog planiranja i upravljanja te odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

  4. MZOS poziva kvalificirane kandidate da dostave svoj iskaz interesa, zajedno sa životopisom i preporukama samo na engleskom jeziku.

  5. Kandidat će biti odabran u skladu sa smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje savjetnika od strane Zajmoprimaca Svjetske banke, siječanj 2011. g.

  6. Zainteresirani kandidati mogu dobiti dodatne informacije vezane uz opis obveza na mrežnim stranicama Ministarstva, www.mzos.hr ili na niže navedenoj adresi, od ponedjeljka do petka, između 9:00 i 16:00 sati.

  7. Iskaze interesa potrebno je predati najkasnije do ponedjeljka, 30. travnja, 2012, do 13 sati na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Jedinica za provedbu projekta
n/p.  Gđ. Goranka Jurjević
Planinska 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 1 2352 690 Fax: +385 1 2352 689
E-mail:
goranka.jurjevic@mzos.hr
Klasa: 910-04/12-04/00010
Ur.broj: 533-08-12-0001

 

Dokumenti