English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
Novosti
Natječaji

Zahtjev za iskazivanjem interesa za individualne savjetničke usluge u funkciji Stručnjak za financije u Jedinici za provedbu projekta

Rok: 30. travnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Predujam za pripremu projekta Drugi projekt tehnologijskog razvoja
P4640-HR

objavljuje
Zahtjev za iskazivanjem interesa
za individualne savjetničke usluge u funkciji

Stručnjak za financije u Jedinici za provedbu projekta

 

  1. Vlada Republike Hrvatske koristi sredstva Svjetske banke (SB) za Predujam za pripremu projekta Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II). Kroz Predujam i STP II, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) ima za cilj da: (i) unaprijedi kapacitet hrvatskih institucija koje se bave istraživanjem i razvojem radi provedbe strategije Europa 2020 u svezi povećanja investicija u istraživanju i razvoju putem učinkovitog povlačenja sredstava iz EU fondova, i (ii) razvoj niza razvojno-istraživačkih projekta iz javnog i privatnog sektora, uključujući i istraživačke grupe, koje se mogu kvalificirati za financiranje kroz EU strukturne fondove. U okviru provedbe Predujma, MZOS predviđa angažirati konzultanta u svrhu stručnjaka za financije u Jedinici za provedbu projekta.

  2. Konzultantske usluge stručnjaka za financije sadržavaju: vođenje financijske evidencije;  održavanje FM sustava; priprema financijskih planova i preraspodjela; priprema financijskih i operativnih izvješća te izvješća o izvršenju poslova uključujući Izvješća o financijskom upravljanju; priprema dokumenata za plaćanje i pripadajućih aktivnosti koje se financiraju iz projekta uključujući prikupljanje relevantnih podataka, provjera točnosti, prikupljanje potpisa, podnošenje dokumenata vezano uz plaćanja te praćenje istih po potrebi; koordinacija aktivnosti revizije; sudjelovanje u pripremi projekta STP II i svih aktivnosti vezanih uz pripremu radi učinkovitog povlačenja sredstava iz EU fondova; sudjelovanje u tehničkim i komunikacijskim aktivnostima; sudjelovanje na sjednicama Povjerenstva za upravljanje STP II i davanje podrške njegovim aktivnostima; sudjelovanje u pripremi projektne dokumentacije; davanje potpune podrške stručnjaku za nabavu te je potrebno biti potpuno upoznat i sudjelovati/doprinijeti u svim područjima, uključujući pripremu opisa poslova, proces odabira i ocjenjivanja, ugovaranja, te nadzora i praćenje svih ugovora, kao i dobivanje svih potrebnih suglasnosti unutar MZOS-a i SB; pružanje podrške korisnicima projekta u pitanjima financijskog upravljanja, nabavi, izvještavanju i poslovnom planiranju; praćenje različitih projektnih aktivnosti s korisnicima projekta, MZOS-om, SB-om i drugima. Predviđeno trajanje aktivnosti je za vrijeme provedbe Predujma, do 31. kolovoza 2012, s mogućnosti za daljnjim produženjem tijekom provedbe STP II, ovisno o zadovoljavajućem učinku savjetnika te poslovnim potrebama MZOS-a.

  3. Poželjni kandidati moraju imati slijedeće kvalifikacije: sveučilišni preddiplomski studij ekonomske struke; najmanje 3 godine radnog iskustva u računovodstvu i financijskom upravljanju; odlično poznavanje računovodstva i financija; odlične komunikacijske i koordinacijske sposobnosti kao i uredske vještine; razumijevanje upravljanja projektima SB te poznavanje financijskog upravljanja i postupaka nabave po procedurama SB je prednost; poznavanje administrativnih i računovodstvenih procedura RH; dobro razumijevanje poslovnog planiranja i upravljanja te odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

  4. MZOS poziva kvalificirane kandidate da dostave svoj iskaz interesa, zajedno sa životopisom i preporukama samo na engleskom jeziku.

  5. Kandidat će biti odabran u skladu sa smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje savjetnika od strane Zajmoprimaca Svjetske banke, siječanj 2011. g.

  6. Zainteresirani kandidati mogu dobiti dodatne informacije vezane uz opis obveza na mrežnim stranicama Ministarstva, www.mzos.hr ili na niže navedenoj adresi, od ponedjeljka do petka, između 9:00 i 16:00 sati.

  7. Iskaze interesa potrebno je predati najkasnije do ponedjeljka, 30. travnja, 2012, do 13 sati na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Jedinica za provedbu projekta
n/p.  Gđ. Goranka Jurjević
Planinska 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 1 2352 690 Fax: +385 1 2352 689
E-mail:
goranka.jurjevic@mzos.hr
Klasa: 910-04/12-04/00010
Ur.broj: 533-08-12-0001

 

 
Zahtjev za iskazivanjem interesa za individualne savjetničke usluge u funkciji Stručnjak za financije u Jedinici za provedbu projekta (PPA-CS-3)
 
Terms of Reference for Financial Expert (Opis poslova za Stručnjaka za financije) (PPA-CS-3)

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima.

 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine na prijavu za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu. Rok za podnošenje prijava je 22. prosinca 2016. godine.
 
Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za stručnjake koji će sudjelovati kao potpora radu sektorskih vijeća.
 
380.000.000,00 HRK za znanstvene centre izvrsnosti
 
Natječaj provodi Tadeusz Makowski srednja umjetnička škola u Łódźu u Poljskoj s ciljem promicanja otvorenog društva u kojem je moguć suživot predstavnika svih zajednica, različitih nacija, kultura, tradicija, religija, jezika te se pozivaju sve umjetničke škole u Republici Poljskoj i inozemstvu da na originalan i kreativan način sudjeluju u međukulturnom istraživanju u umjetnosti pod nazivom „Terrorism-not“.
 
Nagradu „Barbara Petchenik" pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association - ICA) 1993. godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja je cijeli život radila s kartama i djecom.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ove je godine objavilo Javni poziv za dodjelu Godišnje nagrade „Luka Ritz” za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Na temelju toga sve osnovne i srednje škole te učenički domovi u Republici Hrvatskoj imaju priliku do 14. travnja 2017. godine nominirati učenice i učenike koji promiču toleranciju, humano i nenasilno ponašanje.
 
Video sadržaj
  • Dan Sveučilišta.JPG
    Dan Sveučilišta u Zagrebu, 3.11.2016.
Prikaži sve >