English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

12. travnja 2012.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Tekst Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva te se time otvara javna rasprava.

Pozivamo svu zainteresiranu javnost i dionike sustava da se aktivno uključe u javnu raspravu o predloženom Nacrtu prijedloga Zakona te da svoja mišljenja, dopune i prijedloge šalju na adresu zzdvo2012@mzos.hr.

Trajanje javne rasprave predviđa se do 27. travnja 2012.

Dokumenti