English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Odluka o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u razdoblju siječanj - ožujak 2012. godine

21. prosinca 2011.

Na temelju članka 134., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11) ministar znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

ODLUKU

o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u razdoblju siječanj - ožujak 2012. godine

 

I.

Utvrđuje se ukupna cijena usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u razdoblju siječanj - ožujak 2012. godine.

II.

Ukupna cijena smještaja i prehrane za učenike srednjih škola u učeničkom domu u razdoblju siječanj – ožujak 2012. godine iznosi najviše do 1.260,00 kn mjesečno.

III.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima temeljem članka 143., stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u iznosu od 630,00 kn mjesečno po učeniku.

Sredstva za podmirenje razlike do ukupne cijene smještaja i prehrane u točki II. ove odluke u iznosu od 630,00 kuna mjesečno po učeniku planirana su u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine (Narodne novine, br. 131/11).

V.

Razliku do ukupne cijene smještaja i prehrane iz točke I. ove odluke, a najviše do 630,00 kn mjesečno, osiguravaju roditelji, skrbnici ili centri za socijalni rad što se utvrđuje ugovorom između korisnika i učeničkog doma.

VI.

Potpora za sufinanciranje smještaja i prehrane osigurana je za učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj i strani državljani plaćaju ekonomsku cijenu smještaja i prehrane u učeničkom domu, osim ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom.

VII.

Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2012. godine

Dokumenti