English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni poziv za novčanu potporu znanstvene izdavačke djelatnosti za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike u 2011. godini

Rok: 20. prosinca 2011.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na temelju članka 108. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07. i 45/09.) objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za novčanu potporu znanstvene izdavačke djelatnosti za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike u 2011. godini 

I.

Javni pozivza novčanu potporu znanstvene izdavačke djelatnosti za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike u 2011. godini je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, znanosti obrazovanja i športa.
Zahtjevi za potporu primaju se do 20. prosinca 2011.
Nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani.

II.

Odluku o novčanom podupiranju donosi Ministar na temelju stručne prosudbe Povjerenstva za izdavaštvo, sukladno propisanim Kriterijima o novčanom podupiranju znanstvene izdavačke djelatnosti (znanstvenih publikacija i visokoškolskih udžbenika).

III.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi eobrasci.mzos.hr uz koje je potrebno priložiti dokumentaciju koja je navedena u njima.
Za prijavu na Javni poziv obvezno je poslati elektronički obrazac s kontrolnim brojem u Sustavu za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca. Potom je u propisanom roku potrebno ispisanu, potpisanu i ovjerenu inačicu obrasca, s prilozima, dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb