English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za 2010. godinu za potrebe nacionalnih manjina

20. srpnja 2011.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavljuje da je Vlada RH na sjednici od 14. srpnja 2011. usvojila Izvješće o provođenju Ustavnog  zakona o pravima nacionalnih manjina  i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za 2010. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Izvješće je dostupno i na stranicama Vlade RH.

Dokumenti