English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Očitovanje Dekana Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj o novim nacrtima Zakona o sveučilištu, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o znanosti

Primljeno: 3. svibnja 2011., Dekani Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj


Dekani Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj na sjednici održanoj 29. travnja 2011., daju sljedeće očitovanje o novim nacrtima Zakona o sveučilištu, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o znanosti.
 
Podsjećajući na svoje priopćenje od 21. listopada 2010. g. dano istim povodom, te sa žaljenjem zaključujući da novi nacrti navedenog paketa zakona, usprkos drukčijim najavama resornog ministarstva (MZOŠ), sadrže tek puke kozmetičke izmjene i dopune spram prethodnih nacrta, Dekani ističu sljedeće ključne točke:

  1. Nacrti zakona sastavljeni su protivno propisima o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i ustaljenim europskim standardima dobrog vladanja;
  2. Sveučilišta se navedenim nacrtima podvrgavaju političkoj kontroli, čime se krši Ustavom zajamčena sveučilišna autonomija;
  3. Nacrtima zakona, posebice Zakona o sveučilištu, na bitan se način zadire u pravo sveučilišta da samostalno definiraju svoj unutarnji ustroj, čime se također   krši Ustavom zajamčena sveučilišna autonomija;
  4. Umjesto proklamiranih integrativnih procesa, nacrtima zakona se predviđa radikalna centralizacija sveučilišta, koja je neprovediva na svim većim i uglednijim hrvatskim sveučilištima;
  5. Navedena radikalna transformacija ustroja sveučilišta nameće se bez ikakvog prijelaznog razdoblja, što će nužno dovesti do kolapsa temeljnih sveučilišnih funkcija, sa nesagledivim posljedicama po ukupan znanstveno-nastavni process;
  6. Nacrtima zakona predviđaju se rješenja na temelju kojih je moguće da pravni fakulteti kao sastavnice svojih sveučilišta imaju međusobno različit pravni status, što je posebice neprihvatljivo sa aspekta pravosudnih propisa (izbor članova Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeć) koji ih tretiraju jednako, pretpostavljajući postojanje njihove pravne osobnosti;
  7. Predlaže se proizvoljan i nesocijalan sustav studentskih participacija, kojim će se, ako bude proveden, ozbiljno dovesti u pitanje financijsko funkcioniranje sveučilišta te primjenu tek nedavno donesenih propisa o fiskolnoj odgovornosti;
  8. Nacrtima zakona se značajno pogoršava radnopravni status zaposlenika sveučilišta na svim razinama;
  9. De facto se ukida binarni sustav visokog obrazovanja, sa posljedicom degradiranja sveučilišnih studija na razinu stručnih studija;
  10. Navedenim nacrtima se ne ostvaruje opći interes, već se pogoduje interesima privatnog kapitala u visokom obrazovanju;

Na temelju svega navedenog, Dekani Pravnih fakulteta iznova zaključuju da su nacrti navedenih zakona formalno i sadržajno u potpunosti neprihvatljivi te da ih treba odmah povući iz daljnje procedure radi izbjegavanja nesagledive štete po sustav visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Ujedno, ponovo se ističe da su nastavnici pravnih fakulteta, kao i nebrojeno puta do sada, spremni staviti sve svoje znanstvene i stručne sposobnosti u svrhu izrade na prikladnim strategijama utemeljenih kvalitetnih propisa.

Prof. dr. sc. Igor Bojanić, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Prof. dr. sc. Boris Buklijaš, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Prof. dr. sc. Miomir Matulović, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu