English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Zakon o visokom školstvu - pristupnici?

Primljeno: 17. prosinca 2010., Robert Lisjak

Lijep pozdrav,

moje primjedbe se odnose na općenitu koncepciju sustava visokog školstva u RH. Naime u Zakonu o visokom školstvu nisam pronašao ništa o dvogodišnjim studijima kojma se stječe naziv pristupnik. Posredno sam protumačio odredbu iz članka  100. stavka 2. gdje spominje da osobe sa stečenim VI stupnjem stručne spreme, odnosno sa završenim stručnim studijem u trajanju od dvije (!) ili tri godine koriste naziv baccalaures. U redu, ako se sprema donositi zakon koji će regulirati dvogodišnje dodiplomske stručne studije. Ali što ako su se izostavili ovi studiji? Nazvaću ove studije viši stručni studij ili kratko tercijarno obrazovanje. Što češće se u Evropi iznosi nužnost ovakvog školovanja, koje se naziva "tertiary short cycle education" ili još "sub-degree level" ili "short cycle level". U opsežnoj studiji koju je za konferenciju ministara nadležnih za visoko školstvo, u Berlinu 2003. godine priredilo Udruženje EURASHE - The European Association of Institutions in Higher Education, upozorava se da je u Europi u kratko tercijarno obrazovanje upisano 2,5 milijuna studenata, što se ne smije odbaciti, ukoliko želimo da postanemo dinamično i na znanju utemeljeno gospodarstvo. Konstatira se da je ovo školovanje prepoznato kao vitalan dio visokoškolskog sustava i značajno pomaže u razvoju sveživotnog školovanja. Zbog toga se preporučuje da ovo kratko tercijarno školovanje bude uneseno u bolonjski sustav, i da se uspostavi prijelaz između njega i visokog školskog sustava.

Za primjer uvođenja ovog sistema ne moramo ići daleko. Možemo na primjeru bliske Slovenije naučiti o tome koja su njihova iskustva u provođenju ovog specifičnog sustava školovanja. Kod njih je Zakonom o višem stručnom školovanju regulirana ova materija.

Stoga ukoliko se kod nas ne predviđa uvođenje ovog modela, bilo bi dobro promisliti o tome, jer suvremeno društvo traži dinamičnu i educiranu radnu snagu, što se može postići otvaranje ovakvih školskih ustanova.

Srdačan pozdrav