English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni poziv za novčanu potporu znanstvenim, znanstveno-stručnim časopisima i časopisima za promicanje znanosti u 2011. godini

Rok: 5. lipnja 2011.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (NN, broj 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03. i 79/09., a vezano uz članak 108. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07. i 45/09.) objavljuje


J A V N I  P O Z I V
za novčanu potporu znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima i časopisima za promicanje znanosti u 2011. godini

 

I.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dodjeljivat će potporu znanstvenim,  znanstveno-stručnim časopisima i časopisima za promicanje znanosti.
Časopisom se, u smislu propisanih Kriterija o novčanoj potpori znanstveno-izdavačkoj djelatnosti, smatra serijska publikacija otvorenog tipa, koja izlazi barem jedanput godišnje u papirnatom ili elektroničkom obliku, u uzastopnim dijelovima, s brojčanim i kronološkim oznakama i namjerom trajnog izlaženja.

II.

Pravo podnošenja zahtjeva imaju pravne osobe iz upisnika znanstvenih organizacija, znanstvene i znanstvenostručne udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te društva s ograničenom odgovornošću za izdavaštvo.

III.

Javni poziv za novčanu potporu znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima i časopisima za promicanje znanosti u 2011. godini otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, znanosti obrazovanja i športa.

Propisani rok za prijavu je od 5. svibnja do 5. lipnja 2011.

 IV.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi http://eobrasci.mzos.hr.

Za prijavu na Javni poziv obvezno je poslati elektronički obrazac s kontrolnim brojem u Sustavu za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca.

U propisanome roku potrebno je ispisanu, potpisanu i ovjerenu inačicu istog obrasca s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb


V.

Ministarstvo neće razmatrati prijave:

  • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
  • koje su dostavljene izvan propisanoga roka,
  • nakladnika/izdavača koji nisu uz financijsko izvješće za prethodnu godinu priložili preslike svih računa pripreme i tiska časopisa.

 

M I N I S T A R
dr. sc. Radovan Fuchs

Dokumenti