English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011./2012.

4. travnja 2011.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10 i 105/10-ispr.), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

 

PRAVILNIK
O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA
UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2011./2012.

Članak 2.

Nastava počinje 5. rujna 2011. godine, a završava 15. lipnja 2012. godine.
Nastava se ustrojava u dva  polugodišta.
Prvo polugodište traje od 5. rujna 2011. godine do 23. prosinca 2011. godine.
Drugo polugodište traje od 16. siječnja 2012. godine do 15. lipnja 2012. godine, a za učenike/ce završnih razreda srednje škole do 18. svibnja 2012. godine.

Članak 3.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike/ce završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna se godina može produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji, nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba, nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i nakon 15. lipnja 2012. godine, odnosno nakon 18. svibnja 2012. godine za završne razrede srednje škole.

Članak 4.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2011. godine, a završava 13. siječnja 2012. godine.
Proljetni odmor učenika počinje 2. travnja 2012. godine, a završava 6. travnja 2012. godine.
Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2012. godine, osim za učenike/ce koji/koje polažu razredni ili popravne ispite, koji imaju završni rad ili ispite državne mature i za učenike/ce koji/koje u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu (ljetnu) praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Članak 5.

Iznimno, učenici/ce u programima obrazovanja za vezane obrte i drugim strukovnim programima sa stručnom (ljetnom) praksom mogu imati i drugačiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09), Pravilniku o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (Narodne novine, broj 69/04) i Pravilniku o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/09).

Članak 6.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja radnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (pisanje ispita državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično).

Članak 7.

Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim pravilnikom, o čemu odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na zahtjev škole i ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja.

Članak 8.

Županija, s ostalim osnivačima školskih ustanova na svojem području, može drugačije planirati početak nastave u prvom polugodištu i trajanje zimskog odmora, o čemu odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na prijedlog ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka županija je u ime svih osnivača školskih ustanova na svojem području dužna podnijeti uredu državne uprave u županiji, a Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa najkasnije do 15. lipnja 2011. godine.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Dokumenti