English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu

Primljeno: 29. listopada 2010., Pravni fakultet u Splitu

Poštovani,

po naputku Dekana PF Split šaljem Vam kompletnu verziju primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu.

S poštovanjem,

Pravni fakultet u Splitu
tajnica Dekana
Dijana Orlandini

Privitak iz e-pošte:
Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu