English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Prilog javnoj raspravi

Primljeno: 31. listopada 2010., Asistenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Zakon o visokom obrazovanju
 
Stavak 1. članka 67. Zakona o visokom obrazovanju:
"Ustroj i ukupan broj znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih radnih mjesta na javnim sveučilištima koja se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, uspostavlja se prema sljedećim kriterijima: - broj znanstveno-nastavnih ili umjetničko-nastavnih radnih mjesta redovitog profesora je najviše do 1/6 ukupnog broja znanstveno - nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih radnih mjesta; - broj znanstveno-nastavnih ili umjetničko-nastavnih radnih mjesta izvanrednih profesora je najviše do 2/6 ukupnog broja znanstveno- nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih radnih mjesta."
 
Ovakav sustav napredovanja je krajnje demotivirajući i nepravedan. Na taj način izbor u zvanja pretvara se u svojevrsnu "utrku" jer nakon što se navedene kvote popune nije moguće biti izabran u više zvanje dok se mjesto ne isprazni. Takav sustav u prvi plan bi doveo brzinu zadovoljenja uvijeta, a ne kvalitetu. Osim toga, ovakav sustav bio bi izrazito diskriminatoran prema ženskim pripadnicima znanstvene zajednice kao i svima koji bi zbog teže bolesti duže izbivali s posla. Naime, za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta ili dužeg bolovanja rokovi za izbor u zvanja se produžavaju, ali se za to vrijeme mogu popuniti navedene kvote što bi nepravedno (i protuustavno) dovelo u nepovoljniji položaj osobe u opisanim okolnostima.
 
Zakon o znanosti
 
Stavak 2. članka 42. Zakona o znanosti:
"Osoba izabrana na radno mjesto suradnika postdoktoranda ima obveze: - najmanje polovinu radnog vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, provesti na znanstvenom osposobljavanju i usavršavanju izvan matičnog znanstvenog instituta i sveučilišta ili najmanje jednu godinu provesti na znanstvenom osposobljavanju i usavršavanju u inozemstvu; Ovo je neostvarivo, skupo i u današnje vrijeme suvremenih tehnologija i dostupnosti informacija nepotrebno. Znanstveno usavršavanje izvan matičnog znanstvenog instituta i sveučilišta nipošto ne bi smjelo biti isključivi uvijet jer to u raznim okolnostima jednostavno nije ostvarivo. Ovo bi se eventualno moglo preformulirati na način da se potiče i da suradnik postdoktorand ima pravo na znanstveno usavršavanje uz suglasnost mentora i ustanove s kojom ima zaključen ugovor o radu, ali propisivanje ovoga kao obveze kao i roka od pola radnog vremena dovest će do velikih problema u izvršavanju nastavnih obveza asistenata na matičnim fakultetima i do smanjenja kvalitete znanstvenog i nastavnog rada mladih znanstvenika.
Stavak 2. članka 29. Zakona o znanosti:  "Minimalan uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je stečeni akademski stupanj doktora znanosti. Prednost kod izbora ima pristupnik s obavljenim postdoktorskim usavršavanjem."
 
Odredba da prednost kod izbora ima pristupnik s obavljenim posdoktorskim usavršavanjem stavlja postdoktorsko usavršavanje iznad ispunjavanja svih ostalih uvijeta što je demotivirajuće, diskriminatorno i nepravedno.
 
Lijep pozdrav svima!
 
Asistenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku