English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
Novosti
Natječaji
Od 19. do 21. studenoga 2015. godine održan je u Londonu 10. po redu Quality Assurance Forum, konferencija koja okuplja dionike u visokom obrazovanju koji se bave osiguravanjem kvalitete (visoka učilišta, agencije, tijela državne uprave, predstavnici studenata). Konferencija je bila organizirana uz održavanje plenarnih predavanja, paralelnih plenarnih predavanja, radionica i izlaganja po pojedinim temama.
 
U četvrtak, 3. prosinca 2015. godine, s početkom u 14 sati u Uredu za informiranje Europskoga parlamenta u Republici Hrvatskoj održat će se prvo u nizu predstavljanja NEWFELPRO projekata znanstvenika.
 
Prikupljanje podataka o predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2014./2015. i početak 2015./2016. godine.
 
Vlada Republike Hrvatske odobrila je početkom studenoga 17 milijuna kuna vrijedan Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. Program je usmjeren pronalasku inovativnih znanstvenih rješenja za borbu s posljedicama klimatskih promjena i sprečavanje daljnjih posljedica, a koja će pridonijeti poboljšanju kvalitete života građana i boljoj zaštiti okoliša. Objava javnog natječaja za dodjelu sredstava iz Programa planirana je za prosinac, a raspisat će ga Hrvatska zaklada za znanost.
 
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u Zagrebu, 25. studenoga 2015. godine održana je podjela Državne nagrade za sport "Franjo Bučar" u 2015. godini.
 
Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u dječjim vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu.
 
U četvrtak, 12. studenoga 2015. godine, u Kući Europe održano je predstavljanje ovogodišnje publikacije Europske komisije Pregled obrazovanja i osposobljavanja.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dovršilo je fazu evaluacije projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.19 Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II te donijelo Odluku o financiranju 25 projekata u ukupnom iznosu od 29.030.000,00 HRK bespovratnih sredstava, čime su osigurana sredstva za poboljšanje kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju. Javna rasprava otvorena je 20. studenoga 2015. godine.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/15-01/01211, URBROJ: 533-27-15-0001) od 21. rujna 2015. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i web stranici Ministarstva uprave od 24. rujna 2015. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 184, od 25. rujna 2015. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Hrvatski olimpijski odbor pozivaju predstavnike neprofitnih sportskih udruga, jedinica lokalne i područne samouprave, neprofitnih javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa na info dan o programu Erasmus+:Sport koji će se održati 15. prosinca 2015. u Zagrebu (MZOS, Donje Svetice 38) s početkom u 9:00 sati.
 
Obavijest o dodjeli ugovora odabirom iz jednog izvora (SSS) - tromjesečje/godina: Q3/2015
ID projekta: P127308
Naziv projekta: Drugi projekt tehnologijskoga razvoja (STPII)
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavit će u prosincu 2015. godine ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava "Ulaganje u infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija". Više informacija o pozivu naći ćete u rubrici Znanost, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013., Natječaji.
 
Rok: 17. siječnja 2016.

Stipendije "Eugen Ionesco"

Veleposlanstvo Republike Rumunjske obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu stipendija "Eugen Ionesco". Navedene stipendije dodjeljuje Ministarstvo vanjskih poslova Republike Rumunjske, a provodi Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF).
 
Slobodna Država Bavarska preko Bavarskoga visokoškolskog centra za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST) nudi u akademskoj godini 2016./2017. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima.
 
Objavljen je natječaj za direktora Tajništva Obrazovno-reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE). Obrazovno-reformska inicijativa za jugoistočnu Europu
(Education Reform Initiative of South Eastern Europe - ERI SEE) regionalna je platforma za suradnju na području obrazovanja i izobrazbe.
 
Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost ua 2015. godinu.
 
UN-ov ured za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR), među ostalim, poziva znanstveno-istraživačke institucije u Republici Hrvatskoj na UNISDR konferenciju znanosti i tehnologije vezano uz primjenu Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015. - 2030., koja će se održati od 27. do 29. siječnja 2016. godine u Ženevi.
 
U listopadu 2011. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje ovaj poziv u svrhu ocjenjivanja prijava pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu prijava "Ulaganje u infrastrukturu u sektoru za istraživanje, razvoj i inovacije", koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR). Ocjenjivači će ocjenjivati projekte  prema kriterijima bodovanja: relevantnost projekta, kapacitet za upravljanje projektom, održivost projekta, dodana vrijednost te upravljanje rizicima.
 
Međunarodni savez za sjećanje na holokaust (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) raspisao je poziv za prijavu za sufinanciranje projekata u 2016. godini.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje ovaj poziv u svrhu prikupljanja životopisa zainteresiranih stručnjaka za gradnju koji će biti angažirani u sklopu projekta financiranog od Europskoga fonda za regionalni razvoj (dalje EFRR) u razdoblju trajanja projekta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje ovaj poziv u svrhu prikupljanja životopisa zainteresiranih stručnjaka za državne potpore koji će biti angažirani u sklopu projekta financiranog od Europskoga fonda za regionalni razvoj (dalje EFRR) u vrijeme trajanja projekta.
 
Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola, pripadnicima romske nacionalne manjine, za prijavu za stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za šk. god. 2015./2016.
 
Slijedom obavijesti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obavještavamo vas o natječaju Europske komisije za crteže učenika/-ca (7-10 god) osnovnih škola u svim državama članicama EU.
 
"Mali bitolski Montmartre" je međunarodna dječja izložba natjecateljskog karaktera koja se ove godine jubilarni 35. put održava od 23. do 30. svibnja 2016. u Bitoli, Makedonija. Ova likovna manifestacija predviđa sudjelovanje djece i mladih od 4 do 20 godina na natječaju za međunarodnu izložbu "Bitola 2016", ali sudionici likovne kolonije koja će se održati u svibnju ne smiju biti mlađi od 12 godina. Tokom sedmodnevnog boravka 150 sudionika izrađivat će djela na temu olimpijskih igara "RIO 2016" i stare makedonske arhitekture na ulicama Bitole, Ohrida i Kruševa.
 
Kao dio nacionalne strategije za Europski istraživački prostor (ERA), Njemačka proširuje svoju suradnju s državama članicama EU13 (Bugarska, Hrvatska, Češka, Cipar, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija).
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i ove je godine objavilo Javni poziv za dodjelu Godišnje nagrade "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Na temelju toga sve osnovne i srednje škole te učenički domovi u Republici Hrvatskoj imaju priliku do 11. travnja 2016. godine nominirati učenice i učenike koji promiču toleranciju, humano i nenasilno ponašanje.
 
Video sadržaj