English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
Novosti
Natječaji
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Odlukom od 28. siječnja 2015. (KLASA: 602-03/15-06/00047, URBROJ: 533-25-15-0001) imenovao je Povjerenstvo za izmjenu i dopunu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II).
 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Vedran Mornar, čestitao je danas košarkašu Mariju Hezonji na uspjehu koji je postigao  na ovogodišnjem NBA draftu gdje ga je kao peti odabir zatražio klub Orlando Magic. Time je Mario Hezonja postao najbolje plasirani Hrvat u povijesti NBA drafta i svoju daljnju karijeru nastavit će u klubu Orlando Magic.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Cilj i svrha e-Savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
 
Obavještavamo sve udruge čije projekte sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015. da  se Obrazac za izvješće o izvršenju projekta udruge nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provelo je javnu raspravu o Prijedlogu Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/2014). Cilj i svrha javne rasprave bila je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem potpore studiranja kategoriziranih sportaša osigurava određeni broj mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj koji su namijenjeni redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - kategoriziranim sportašima pod određenim uvjetima.
 
Obavijest o izradi novog programa državne potpore za istraživačko-razvojne projekte za razdoblje 2015. - 2020.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dovršilo je fazu evaluacije projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.2.01 Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada te donijelo Odluku o financiranju 43  projekata u ukupnom iznosu od 38.376.658,48 HRK bespovratnih sredstava, čime su osigurana sredstva za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada.
 
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015./2016.
 
Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), članka 63. st. 6. Statuta Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH, a u svezi s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj: 49/15.) i točkom XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (Narodne novine, broj: 52/15.), Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj objavljuje natječaj za upis učenika u I. razred za 2015./2016. školsku godinu.
 
Akcijski plan za internacionalizaciju obrazovanja 2015. - 2016. usvojen je na sjednici Vlade 30. travnja 2015.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Prijedloga Zakona o Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Javna rasprava otvorena je od 2. lipnja 2015. godine do 2. srpnja 2015. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao posredničko tijelo razine 1 nadležno za Prioritetnu os 1 "Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija"; Investicijski prioritet 1a "Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskoga interesa" u sklopu Operativnoga programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." i kao korisnik Europskoga fonda za regionalni razvoj obvezno je zaštititi financijske interese Europske unije.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao posredničko tijelo razine 1 nadležno za Prioritetnu os 2 "Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva"; Mjeru 2.2 Transfer tehnologije i podršku uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju u sklopu Operativnoga programa "Konkurentnost i kohezija 2007. - 2013." i kao korisnik Europskoga fonda za regionalni razvoj obvezno je zaštititi financijske interese Europske unije.
 
Izrađena je publikacija "Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju!" u kojoj ćete pronaći najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole u školskoj godini 2015./2016., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne stranice: www.upisi.hr.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2015. godini.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2015. godini.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II). U okviru provedbe zajma, MZOS želi angažirati voditelja Drugog projekta tehnologijskog razvoja.
 
Na temelju Memoranduma o započinjanju programa znanstveno-tehnološke suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, potpisanoga 23. studenoga 2005. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavljuje natječaj za sufinanciranje hrvatsko-srpskih projekata.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu stipendija Vlade Republike Makedonije za cjelokupni preddiplomski studij u akademskoj godini 2015./2016. na Sveučilištu informacijskih znanosti i tehnologije "Sv. Pavao Apostol" u Ohridu.
 

Predmet  Javnog poziva je prikupljanje prijava  udruga za financiranje izrade udžbenika na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba udžbenika, edukativnih i didaktičkih materijala, kao i literature neophodne za potrebe slijepih i slabovidnih studenata, za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

 

 
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu.
 
Raspisivač Natječaja je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a provoditelj i organizator Natječaja je Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA).
 
Frankofonske igre, ili na francuskom Jeux de la Francophonie, manifestacija su koja predstavlja kombinaciju umjetnosti i sporta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje ovaj poziv u svrhu prikupljanja životopisa zainteresiranih stručnjaka za gradnju koji će biti angažirani u sklopu projekta financiranog od Europskoga fonda za regionalni razvoj (dalje EFRR) u razdoblju trajanja projekta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje ovaj poziv u svrhu prikupljanja životopisa zainteresiranih stručnjaka za državne potpore koji će biti angažirani u sklopu projekta financiranog od Europskoga fonda za regionalni razvoj (dalje EFRR) u vrijeme trajanja projekta.
 
Video sadržaj