Stranica Ministarstva dostupna je na novoj adresi: mzo.hr. Na novu adresu bit ćete automatski preusmjereni nakon 10 sekundi.